תנאי השימוש

לפני השימוש באתר הקולקטיב הספרותי (להלן “האתר”), אנא קראו תנאים אלה (להלן “התנאים”) בעיון.

כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתם מקבלים עליכם את התנאים, מאשרים הסכמתכם לתנאים ומצהירים כי קראתם אותם והבנת את תוכנם.

 

אודות האתר:

האתר הוקם על ידי ההוצאות החברות בקולקטיב הספרותי (להלן - "ההוצאות") ומספק מדף אינטרנטי למכירת ספרים ושירותי סליקה לספרים של ההוצאות. ההוצאות מצהירות, כל אחת בנוגע לספרים שלה, שהן בעלות הזכויות לפרסום הספרים ולמכירתם.

השימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך.

כל התכנים המפורסמים באתר נכתבים על ידי ההוצאות. אם חלה טעות או אם נפגעתם מתוכן כלשהו באתר, אנא פנו אלינו דרך טופס צור קשר ונטפל בבעיה במהירות.

כל התכנים המפורסמים באתר הם באחריותה הבלעדית של ההוצאות.

כמו כן, לאתר יש אפשרות לשנות ולערוך את התכנים ולהתאים אותם לציבור הגולשים באתר.

הצטרפות לרשימת תפוצה

כל גולשי האתר (להלן “הגולשים”) אשר מזינים את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם בטופס ההרשמה מאשרים בזאת לאתר לשלוח להם הודעות וחומר פרסומי מעת לעת. מנהלי האתר מתחייבים לא להעביר פרטים אלו לשום גורם צד ג’, למעט חברת הדיוור שאתה יש לאתר הסכם שליחת דואר אלקטרוני.

בעת שליחת מייל חוזר לבעלי האתר, שכתובה בו המלה “הסרה” בשורת הנושא, מתחייבים בעלי האתר להסיר את המייל שממנו נשלחה ההודעה באופן מיידי ולא לשלוח יותר מיילים לאותה הכתובת.

קנייה באתר

האתר מאפשר לגולשים לקנות ספרים באמצעות מערכת סליקה (להלן - "חברת הסליקה"). ההוצאות אינן שומרות פרטים מזהים על אופן הסליקה, מספר כרטיס האשראי וכו’. פרטים אלו נשמרים בחברת הסליקה. ההוצאות

מתנערות מכל אחריות לסליקה ולאבטחת הסליקה, יש לציין שדף התשלום באתר מאובטח בתקן DSS-PCI. בכל בעיה בנוגע לתשלום, אופן התשלום או חיובים נוספים יש לפנות לחברת הסליקה. החיובים הינם לפי תנאי השימוש של חברת הסליקה.

הגולשים מצהירים ומתחייבים שהם מודעים לתקנות האתר ומסכימים להוראותיו ולא תהיה להם /או למי מטעמם כל טענה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלי האתר.

 

ביטול עסקה

ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן 1981 וזאת בתנאי שנשלח דואר אלקטרוני ובו דרישה לביטול העסקה לכתובת thelitcol@gmail.com עם פרטי הרכישה, תאריך הרכישה ופרטים מזהים נוספים. בעת ביטול העסקה הקונה יישא בהוצאות החזרת הספרים לידי ההוצאות.

 

הגבלת פרטיות

ההוצאות לא יפגעו  בפרטיות הלקוח ותפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981.

 

תנאים נוספים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר ראשי האתר, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

בעלי האתר שומרים על הזכות לשנות את תנאי השימוש והתקנון מפעם לפעם ללא הודעה מוקדמת.

מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של ההוצאות, אשר יהיו ראשיות לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתן הבלעדי.

האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. תמיר//הוצאה לאור אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ההוצאות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל ההוצאות או מי מספקיהן או ייפגע מכל סיבה אחרת, וההוצאות לא יהיו אחראיות לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

הינך משחרר בזאת את ההוצאות לאור מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. ההוצאות נוקטות במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. ההוצאות אינן מתחייבות שהשירותים והמידע באתר ובשרתי ההוצאות (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את ההוצאות מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד ההוצאות  ו/או מי מטעמן בקשר לכך.

ההוצאות אינן מתחייבות כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרות לעצמן את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתן הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ההוצאות, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאיות ההוצאות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.

במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאיות ההוצאות, אך לא חייבות, לבטל עסקה .

 

סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית הדין בתל אביב. על תנאי השימוש חלים הדינים של מדינת ישראל.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה באמצעות הדואר האלקטרוני thelitcol@gmail.com

Payment Methods

• Credit / Debit Cards
• PAYPAL

• Offline Payments

הרשמו לניוזלטר שלנו

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2020 כל הזכויות שמורות להוצאות החברות בקולקטיב הספרותי.

Design by: